Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija panelista na konferenciji studenata prava…

VP advokatska kancelarija • dec 14, 2023

VP advokatska kancelarija panelista na konferenciji studenata prava „Pravnijada“

VP advokatska kancelarija uzela je učešće na konferenciji studenata prava „Pravnijada“, održanoj na Zlatiboru od 7. do 10. decembra 2023. godine. U okviru ove konferencije članovi našeg tima održali su panel na temu „Transakcija prenosa udela u kompaniji“.

Konferencija studenata prava, Pravnijada, predstavlja jedan od najmasovnijih događaja koji se organizuje od strane Studentskog Parlamenta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Konferencija je podeljena po sekcijama i sastoji se od međunarodnopravne, porodičnopravne, građanskopravne, ustavnopravne, krivičnopravne, privrednopravne i radnopravne sekcije, te simulacije suđenja i takmičenja u besedništvu.

Bilo nam je zadovoljstvo da mladim kolegama kroz primere pružimo uvid u praksu iz oblasti privrednog prava, ali i da odgovorimo na mnogobrojna pitanja i nedoumice u vezi advokature kao profesije.

Govornici na ovom panelu ispred VP advokatske kancelarije bili su stariji advokat Igor Joksović i advokatski pripravnik David Bojić.