Skip to content Skip to footer

Novi pravilnik o mišljenjima porezne uprave

Adnan Sarajlić, Edna Basara • maj 13, 2024

Novi pravilnik o mišljenjima porezne uprave

Dana 04. maja 2024. godine na snagu je stupio Pravilnik o mišljenjima porezne uprave, objavljen u Službenim novinama FBiH br. 32/24 od 03. maja 2024. godine (u daljem tekstu: “Pravilnik”) koji će se primjenjivati od 01. juna 2024. godine.

Pravilnikom se vrši usklađivanje s direktivama EU, uređuje način i postupak davanja mišljenja i odgovora na upite vezane za primjenu propisa kojim se regulišu porezi, doprinosi, takse, odnosno za čiju je naplatu i kontrolu nadležna Porezna uprava FBiH.

U skladu sa Pravilnikom, porezno mišljenje predstavlja svaki savjet, informaciju ili uputu koja se daje određenom poreznom obvezniku ili grupi poreznih obaveznika u vezi sa njihovom poreznom situacijom.

Pravilnikom su jasno definisane razlike između vrsta poreznih mišljenja (prethodno, opće ili specifično porezno mišljenje).

Opsežno je regulisano prethodno porezno mišljenje, odnosno mišljenje Porezne uprave za određenog poreznog obveznika koje utvrđuje porezne posljedice transakcije koja se nije dogodila odnosno na koje se taj porezni obveznik ima pravo pozvati u postupcima i postupanjima (u daljem tekstu: „Prethodno mišljenje“).

Prethodno mišljenje je Pravilnikom uređeno na sljedeći način:

  • mora biti u skladu sa stavovima Federalnog ministarstva finansija, odnosno mjerodavnog kantonalnog ministarstva finansija;
  • smatra se poreznom tajnom;
  • obavezujuće je za organizacione jedinice Porezne uprave u vezi sa poreznim obveznikom koji je tražio Prethodno mišljenje;
  • odnosi se na poreznog obveznika koji je uputio zahtjev za Prethodno mišljenje sve dok se ne izmjene okolnosti ili drugi značajni podaci;
  • regulisano vrijeme važenja i prestanka važenja Prethodnog mišljenja;
  • predmet zahtjeva može biti isključivo pitanje koje se odnosi na samo jedan konkretan problem, odnosno nejasnoću;
  • utvrđeni uslovi za podnošenje zahtjeva za Prethodno mišljenje kao i razlozi za neizdavanje;
  • rok za izradu Prethodnog mišljenja je 30 radnih dana od dana prijema zahtjeva, odnosno rok ne može biti duži od 90 radnih dana ukoliko je potrebno izvršiti dodatne provjere ili konsultacije;
  • mogućnost preispitivanja Prethodnog mišljenja u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog.

Specifično porezno mišljenje se izdaje po zahtjevu poreznog obveznika u slučaju predočenog specifičnog pitanja iz nadležnosti Porezne uprave u vezi s primjenom federalnih i kantonalnih propisa i predstavlja odgovor Porezne uprave koji je informativnog karaktera i nije obavezujući za organizacione jedinice Porezne uprave.

Opće porezno mišljenje izdaje Federalno ministarstva finansija po zahtjevu Porezne uprave koje predstavlja stav spomenutog ministarstva u slučaju kada propisi jasno ne ukazuju kako postupiti u predočenoj poreznoj situaciji.