Skip to content Skip to footer

Predrag Miladinović panelista na Transatlantskom ekonomskom…

VP advokatska kancelarija • maj 27, 2024

Predrag Miladinović panelista na Transatlantskom ekonomskom forumu u Kongresu SAD

VP advokatska kancelarija sa ponosom saopštava da je naš kolega Predrag Miladinović učestvovao u panel-diskusiji na prestižnom Transatlantskom ekonomskom forumu održanom u Kongresu SAD. Ovaj renomirani događaj okupio je uticajne lidere, kreatore politika i eksperte sa obe strane Atlantika radi razmatranja ključnih pitanja koja utiču na globalno ekonomsko okruženje. Predrag je tokom ovog dvodnevnog skupa podelio podijum sa drugim istaknutim učesnicima, uključujući eminentne ekonomiste, službenike regulatornih organa i privrednike i značajno doprineo razgovorima o finansijskoj budućnosti tržišta u nastajanju.

Ističemo Predragovo učešće u više ključnih segmenata:

Nova era za finansijski sektor u Srbiji

Predrag Miladinović je svoju prezentaciju počeo naglašavajući veliki potencijal Srbije kao tržišta u nastajanju. Podcrtao je otpornost finansijskog sistema Srbije, i to naročito njenog bankarskog sektora koji je uspešno odoleo različitim međunarodnim izazovima. Ukazao je na ključne ekonomske pokazatelje, poput značajnog rasta BDP-a, rekordnog nivoa stranih direktnih investicija (SDI) i stabilne stope nezaposlenosti kao dokaze robusnosti ovog sektora.

Vodeća uloga u digitalizaciji bankarskih usluga

Govoreći o temi digitalizacije, Predrag je detaljno opisao globalni prelazak na digitalno bankarstvo, pri čemu je stavio naglasak na trendove kao što su mobilno bankarstvo, elektronska plaćanja i integracija finansijskih tehnologija. Pohvalio je proaktivni stav Srbije pri usvajanju tih trendova, osvrnuvši se i na visok stepen usvajanja digitalnih bankarskih usluga i inovativnih strategija među bankama u Srbiji. Prikazao je rad sistema „IPS“ za instant plaćanja, inovativne inicijative koja Srbiju svrstava u sam vrh zemalja po razvoju digitalnog bankarstva.

Regulatorni okvir i usklađenost sa standardima EU

Predrag je detaljno analizirao regulatorni okvir u Srbiji, naglasivši njegovu usklađenost sa standardima EU, koja je od presudnog značaja za izvršavanje prekograničnih bankarskih transakcija, ali i za kreiranje kvalitetnog regulatornog okvira. Osvrnuo se na implementaciju standarda „Bazel III“ i transponovanje direktiva EU u domaće pravo, čime je Srbija ponovo naglasila svoju posvećenost stvaranju bezbednog i transparentnog finansijskog okruženja. Ukazao je i na nedavna unapređenja propisa, i to naročito onih o digitalnoj imovini i merama za sprečavanje pranja novca.

Vizija budućnosti

U zaključku svog obraćanja, Predrag je ponovno naglasio značaj digitalizacije, saradnje i poštovanja regulatornih standarda za budući razvoj bankarstva u Srbiji. Izrazio je optimizam u pogledu prilika za inovacije i rast ovog sektora uz praćenje globalnih trendova i sklapanje strateških partnerstava.

VP advokatska kancelarija sa zadovoljstvom pozdravlja uspešno učešće Predraga Miladinovića na ovom skupu i unapred se raduje njegovom daljem doprinosu ne samo radu naše kancelarije, već i poslovanju finansijske zajednice u celini.