Skip to content Skip to footer

U FBiH pravno normirana poduzetnička infrastruktura

Adnan Sarajlić, Edna Basara • jun 13, 2024

U FBiH pravno normirana poduzetnička infrastruktura

Uređenje poduzetničke infrastrukture u domenu institucionalnog okvira, registra poduzetničke infrastrukture (u daljem tekstu: “Registar”), sistema podrške, upravnog nadzora, predmet su Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: “Zakon”).

Zakon koji reguliše poduzetničku infrastrukturu kao ukupnost svih prostorno specifičnih oblika odvijanja različitih poduzetničkih aktivnosti nastalih kao rezultat planiranog i organizovanog prostorno-razvojnog koncepta jedinica lokalne samouprave, kantona, odnosno Federacije, stupa na snagu 13. juna 2024. godine, a objavljen je u Službenim novinama FBiH br. 41/24.

Regulisanje pravnog temelja razvoja poduzetničke infrastrukture obuhvata:

  • definisanje subjekata poduzetničke infrastrukture (poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije, tehnološko-poduzetnički centri, slobodne zone);
  • kategorizacija poduzetničkih zona kao osnovnih subjekata usmjerenih na stvaranje kvalitetnog, korisnički orijentisanog poduzetničkog okruženja u Federaciji, infrastrukturno opremljena područja definisana važećim prostorno planskim dokumentima namijenjena obavljanju privrednih djelatnosti;
  • izjednačenost prava i obaveza inostranih ulagača i državljana Bosne i Hercegovine;
  • regulisanje opremljenosti poduzetničke infrastrukture (energetska, komunalna, saobraćajna, komunikacijska);
  • vođenje Registra od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta (u daljem tekstu: „Ministarstvo“);
  • program poticaja za razvoj poduzetničke infrastrukture kroz sistem finansijske podrške iz sredstava Budžeta Federacije;
  • sistem podrške za unapređenje poduzetničke infrastrukture (unapređenje uslova za privlačenje domaćih i stranih investicija, kreiranje povoljnog poslovnog okruženja za pametnu industriju, poticanje poduzetništva novih tehnologija i zelenog poduzetništva);
  • propisivanje obaveze podnošenja zahtjeva Ministarstvu za upis u Registar postojećim subjektima poduzetničke infrastrukture u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona;
  • regulisanje prekršaja korisnika sredstava, odnosno subjekta poduzetničke infrastrukture i odgovornog lica u pravnom licu, zbog nenamjenskog korištenja sredstava.

Jedni od glavnih ciljeva Zakona su promovisanje principa jednakih prilika kroz zabranu svakog oblika diskriminacije, brži rast poduzetništva, povećanje investicija i stepena zaposlenosti, poticanje privrednog rasta, visok nivo lokacijske konkurentnosti i sistem finansijske podrške.