Skip to content Skip to footer

Višnja Mandić panelista na II godišnjoj konferenciji Udruženja za…

VP advokatska kancelarija • jun 26, 2024

Višnja Mandić panelista na II godišnjoj konferenciji Udruženja za stečajno pravo

Udruženje za stečajno pravo održalo je II godišnju konferenciju 18. i 19. juna 2024. godine u prostorijama Privredne komore Srbije. U okviru 10 panela govorilo se o najaktuelnijim temama iz oblasti kompanijskog, stečajnog, poslovnog, bankarskog, izvršnog i drugih srodnih grana prava. Konferenciji su prisustovali advokati, stečajni upravnici, javni izvršitelji, kao i predstavnici pravosuđa, privrede i visokoobrazovnih institucija.

Višnja Mandić, naš partner – advokat, i član Udruženja za stečajno pravo, nastupila je ispred VP advokatske kancelarije, kao izlagač u okviru panela pod nazivom ,,Stečaj banaka i društava za osiguranje“. Panel je moderirao dr Marko Radović, sudija Privrednog suda u Beogradu i docent Pravnog fakulteta Univerziteta Union, dok su Branko Damjanović, direktor sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove Udruženja osiguravača Srbije i dr Miloš Radovanović, Menadžer naplate za istočno-jadranski region kompanije Scania Leasing, takođe učestvovali kao panelisti.

Ovaj skup nije samo produbio stručno znanje već je i podstakao dalju diskusiju o potrebama za unapređenjem zakonodavnog okvira i prakse u oblasti stečajnog prava. Učešće različitih aktera iz javnog i privatnog sektora doprinelo je razmeni ideja i iskustava koje su ključne za dalji napredak ove važne grane prava u Srbiji.