Skip to content Skip to footer
VP advokatska kancelarija

Studija slučaja - (case study)

Pružamo vam priliku da u 3 koraka dođete do vrhunske obuke u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija na našim prostorima, da učite od advokata koji poseduju bogato iskustvo i znanje iz brojnih oblasti, da naučite kako da znanje stečeno na fakultetu primenite u praksi.

  • Redovno pratite naš sajt i Facebook stranicu
  • Napišite svoje pravno mišljenje na našu studiju slučaja i pošaljite na e mail: career@vp.rs
  • 10 najuspešnijih rešenja će dobiti priliku da kroz neposredan razgovor sa advokatima iz kancelarije obrazlože svoje pravno mišljenje koje uz vaše odobrenje može biti i objavljeno na našem sajtu.
  • Najbolji dobija praksu u trajanju od mesec dana ili pripravnički staž.
VP advokatska kancelarija

Studija slučaja - (case study)

Pružamo vam priliku da u 3 koraka dođete do vrhunske obuke u jednoj od vodećih advokatskih kancelarija na našim prostorima, da učite od advokata koji poseduju bogato iskustvo i znanje iz brojnih oblasti, da naučite kako da znanje stečeno na fakultetu primenite u praksi.

  • Redovno pratite naš sajt i Facebook stranicu
  • Napišite svoje pravno mišljenje na našu studiju slučaja i pošaljite na e mail: career@vp.rs
  • 10 najuspešnijih rešenja će dobiti priliku da kroz neposredan razgovor sa advokatima iz kancelarije obrazlože svoje pravno mišljenje koje uz vaše odobrenje može biti i objavljeno na našem sajtu.
  • Najbolji dobija praksu u trajanju od mesec dana ili pripravnički staž.