Skip to content Skip to footer

Andrey Kandaurov

Nakon što je 2008. diplomirao na Pravnom fakultetu moskovskog Državnog industrijskog univerziteta, Andrej je radio kao pravnik i pravni konsultant u više banaka, advokatskih kancelarija, društava za reviziju i kompanija u sektoru proizvodnje.

Kao pravni konsultant, Andrej je savetovao klijente o različitim pravnim pitanjima, u oblastima privrednog prava, prava privrednih društava i radnog prava, a učestvovao je i u transakcijama spajanja i pripajanja i zastupao klijente u sudskim sporovima. Kao jedini pravnik u svojoj kompaniji, Andrej je snosio isključivu odgovornost za pravnu podršku većem broju postrojenja u Rusiji u sektoru proizvodnje industrijske ambalaže.

Andrej je 2016. stekao diplomu MBA na Predsedničkoj akademiji za nacionalnu privredu i javnu upravu (Moskva, Rusija).

VP timu pridružio se u decembru 2022. godine.