Skip to content Skip to footer

 Anela Handžić

Anela Handžić

Administrativna podrška
 
 

Anela je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2015. godine, nakon čega je pripravnički staž obavila u Kantonalnom Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Radno iskustvo sticala je u oblasti administracije.

Timu VP advokatske kancelarije pridružila se u julu 2023. godine.