Skip to content Skip to footer

Goran Tomašević

Goran Tomašević

Stariji advokat

 

Goran je Pravni fakultet završio 2004. godine. Nakon prakse u Prvom opštinskom sudu, akademsku karijeru nastavlja na Fakultetu političkih nauka, gde je 2013. godine stekao zvanje magistra političkih nauka.

Našoj kancelariji pridružio se 2014. godine. Iskustvo stiče najpre u oblastima privrednog prava i prava osiguranja, da bi svoju ekspertizu razvio radeći u odeljenju Bankarstvo i finansije, čiji je i danas važan član. Goran poseduje bogato iskustvo u zastupanju klijenata u sudskim postupcima, vođenju pregovora i zaključivanju sudskih i vansudskih poravnanja, izradi pravnih analiza i pravnih akata, ali i u upravljanju portfolijima i projektima.