Skip to content Skip to footer

Iva Perović

Iva Perović

Advokatski pripravnik

 

Iva je završila Prvu beogradsku gimnaziju, nakon čega upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2023. godine diplomirala na međunarodno-pravnom smeru.

U okviru studija pohađala je Pravnu kliniku za suzbijanje trgovine ljudima.

Timu VP advokatske kancelarije pridružuje se u decembru 2023. godine.