Skip to content Skip to footer

Ivana Vinčić

Ivana je završila srednju Pravno-poslovnu školu u Beogradu, nakon čega upisuje Beogradsku akademiju poslovnih i umetničkih strukovnih studija, gde je 2023. godine diplomirala na smeru javna uprava i stekla zvanje strukovni pravnik.

Našem timu se pridružila u novembru 2023. godine.