Skip to content Skip to footer

Jelena Ivanović

Jelena Ivanović

Advokatski pripravnik

 

Jelena je završila Prvu beogradsku gimnaziju, smer prirodno-matematički, nakon čega upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je diplomirala u februaru 2024. godine, smer pravosudno-upravni.

Član tima VP advokatske kancelarije postala je u martu 2024. godine.