Skip to content Skip to footer

Jelena Stamenković

Jelena Stamenković

Advokat

 

Jelena je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2013. godine. U toku obavljanja pripravničkog staža završila je i master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu – opšti smer, uža građanskopravna naučna oblast, nakon čega je stekla zvanje Master pravnik. Pravosudni i advokatski ispit je položila 2018. godine i u septembru 2018. godine se upisala u imenik advokata Advokatske komore u Nišu.

Timu VP advokatske kancelarije se pridružila u oktobru 2021. godine.