Skip to content Skip to footer

Jovana Kuveljić

Jovana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine, nakon čega je naredne dve godine radila na poziciji advokatskog pripravnika usavršavajući se u oblastima privrednog i korporativnog prava, kao i u oblasti naplate potraživanja.

Pravosudni ispit položila je u aprilu 2023. godine.