Skip to content Skip to footer

 Ljiljana Ristić

 Ljiljana Ristić

Administrativna podrška

Ljiljana je završila srednju trgovačku školu u Beogradu. Bogato radno iskustvo u administraciji stekla je na projektima iz raznih oblasti.

Član našeg tima postala je u aprilu 2023. godine.