Skip to content Skip to footer

Maja Milošević

Maja je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2020. godine. Nakon završenih osnovnih studija i obavljenog pripravničkog staža položila je i pravosudni ispit.

VP timu se pridružila u martu 2024. godine.