Skip to content Skip to footer

Marija Čamdžić

Marija Čamdžić

Administrativna podrška

Marija je završila srednju Drugu ekonomsku školu, nakon čega je upisala Visoku školu za menadžment i ekonomiju, gde je 2023. godine stekla zvanje diplomirani ekonomista.

Našem timu se pridružila u februaru 2024. godine.