Skip to content Skip to footer

Marija Dragović

Marija Dragović

Advokatski pripravnik
 
 

Marija je završila podgoričku Gimnaziju “Slobodan Škerović“, nakon čega upisuje Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, gde je 2022. godine diplomirala na međunarodno-pravnom smeru.

Tokom studija, svoje radno iskustvo stekla je radeći kao notarski pripravnik u jednoj od notarskih kancelarija u Podgorici.

Timu VP advokatske kancelarije pridružila se u junu 2023. godine.