Skip to content Skip to footer

Marija Lapčević

Marija Lapčević

Advokat

Marija je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine, dok je advokat postala 2018. godine.

Timu VP advokatske kancelarije pridružila se u novembru 2023. godine.