Skip to content Skip to footer

Milica Radovanović

Milica Radovanović

Advokatski pripravnik

 

Milica je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine. Nakon završenih osnovnih studija upisuje master akademske studije, javno-pravni modul, pod-modul radno i socijalno pravo, koje završava 2023. godine.

VP timu pridružila se u oktobru 2023. godine.