Skip to content Skip to footer

Miloš Janković

Miloš Janković

Stručni saradnik

Miloš je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2014. godine. Pravosudni ispit položio je 2017. godine, dok je ispit za javnog izvršitelja položio 2018. godine.

Timu VP advokatske kancelarije pridružio se u maju 2023. godine.