Skip to content Skip to footer

Sara Jovanović

Sara Jovanović

Advokatski pripravnik
 
 

Sara je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2022. godine.

VP timu priključila se u septembru 2022. godine.