Skip to content Skip to footer

Slobodanka Hrnjak

Slobodanka Hrnjak

Administrativni sekretar

 

Slobodanka je diplomirani ekonomista, menadžer bankarstva. Diplomirala je 2004. godine na BK Fakultetu za Bankarstvo. Uz radno iskustvo od 12 godina ona asistira našem timu u ekonomskim pitanjima u naplati problematičnih i loših plasmana.

Timu se pridružila u novembru 2019. godine.