Skip to content Skip to footer

Svetlana Plavkić

Svetlana Plavkić

Administrativna podrška

Svetlana je diplomirala na Višoj poslovnoj školi. Svoje višegodišnje iskustvo iz računovodstva i administracije stekla je tokom rada u organima državne uprave i domaćim kompanijama.

Našem timu pridružila se u junu 2023. godine.