Skip to content Skip to footer

Tamara Gmitrović

Tamara Gmitrović

Advokatski pripravnik
 

Tamara Gmitrović je jedan od istaknutih učesnika VP Letnje škole prava, koju je pohađala tokom 2021. godine, da bi se kao pripravnik praktikant našem timu pridružila u avgustu 2022. godine.

Na poslovno-pravnom smeru Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirala je u februaru 2023. godine, nakon čega svoj karijerni put i dalje nastavlja u VP timu kao advokatski pripravnik.