Skip to content Skip to footer

Tamara Šekler

Tamara Šekler

Administrativna podrška

Tamara je završila srednju Petu ekonomsku školu ,,Rakovica“, nakon čega je upisala Beogradsku akademiju poslovnih i umetničkih strukovnih studija, gde je 2023. godine diplomirala na smeru javne uprave, u okviru koga trenutno pohađa i master studije.

Našem timu pridružila se u maju 2023. godine.