Skip to content Skip to footer

Tijana Leković

Tijana Leković

Advokat

Tijana je završila XIV beogradsku gimnaziju, nakon čega upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, gde je 2019. godine diplomirala na pravosudno-upravnom smeru.

Pravosudni ispit je položila 2022. godine, nakon obavljenog pripravničkog staža u jednoj od renomiranih beogradskih advokatskih kancelarija.

VP timu se pridružila u maju 2023. godine.