Skip to content Skip to footer

Konzorcijum Citadel Financial Advisory i Vuković i partneri

VP advokatska kancelarija • dec 13, 2011

KONZORCIJUM CITADEL FINANCIAL ADVISORY I VUKOVIĆ I PARTNERI

Citadel Financial Advisory doo Beograd i advokatska kancelarija Vuković i Partneri savetovaće zajednički Agenciju za privatizaciju Republike Srbije u postupku izrade Strategije restrukturiranja i izrade programa restrukturiranja za ukupno 15 privrednih društava, članova takozvanog „Zelenog pula“ i to: „Bačka ad“ Sivac, „Mala Bosna ad“ Mala Bosna, „Mladi borac ad“ Sonta, „Agrobačka ad“ Bač, „Jadran ad“ Nova Gajdobra, „7. Juli ad“ Sirig, „Dragan Marković ad“ Obrenovac, PIK „Zemun“ Zemun, „Vojvodina ad“ Starčevo, „Omoljica ad“ Omoljica, „Seme Tamiš“ Pančevo, „Dolovo ad“ Dolovo, „Bratstvo jedinstvo ad“ Neuzina, „Aleksa Šantić ad“ Aleksa Šantić i „Graničar ad“ Gakovo.

Predmetni projekat trenutno je jedan od najvećih u Srbiji, posebno je značajan što mu je cilj ozdravljenje, statusno i svako drugo povezivanje poslovanja predmetnih poljoprivrednih kombinata i eventualno pronalaženje strateškog partnera. Okvirna vrednost projekta nije lako procenjiva, ali usled ranijih privatizacija ovih društava i ostalih aspekata vrednost projekta dostiže i 100.000.000,00 EUR.