Skip to content Skip to footer

Proširenje VP tima – 2012

VP advokatska kancelarija • mar 12, 2012

PROŠIRENJE VP TIMA

U skladu sa proširenjem oblasti rada advokatske kancelarije Vuković i Partneri, kao i povećanjem obima posla advokati Sanja Đalić i Srđan Gligo, dugogodišnji članovi VP tima promovisani su u partnere u našem ortačkom društvu. Advokat Sanja Đalić je specijalizovana u nekoliko oblasti kao što su: bankarsko pravo, sporovi, neporketnosti, stečajno i poresko pravo. U okviru advokatske kancelarije Vuković i Pertneri, Sanja savetuje i zastupa privredna društva i druga pravna i fizička lica u parničnim, izvršnim i stečajnim postupcima. Poseduje značajno praktično iskustvo u postupcima prinudne naplate potraživanja. Redovno savetuje klijente o načinima uspostavljanja založnog prava, odnosno mogućnostima obezbeđenja potraživanja.

Advokat Srđan Gligo, koje je takođe promovisan u partnera tima advokatske kancelarije Vuković i Partneri, je fokusiran na korporativno pravo i zastupanje klijenata u sudskim postupcima. Savetuje klijente prilikom izrade poslovne strategije u vezi sa statusnim promenama, osnivanjem privrednih društava, udruženja i fondacija, usklađivanje opštih akata sa zakonom i sastavljanje ugovora u privredi. Savetuje i zastupa privredna društva i druga lica u parničnim, vanparničnim i izvršnim postupcima. Savetuje organizacije za kolektivnu zaštitu autorskog i srodnih prava, a poseduje i značajno iskustvo i praksu u postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije.