Skip to content Skip to footer

Zakon o legalizaciji

VP advokatska kancelarija • nov 12, 2013

ZAKON O LEGALIZACIJI

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o legalizaciji objekata, koji će omogućiti naknadno izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte koji su do 01.11.2013. godine, odnosno do dana stupanja na snagu navedenog Zakona, bespravno izgrađeni, uz plaćanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta lokalnim samoupravama.