nov 12, 2013

|

Od: Vuković i partneri

|

Kategorije: Nekretnine i izradnja, Novosti, Vesti

Zakon o legalizaciji

ZAKON O LEGALIZACIJI

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o legalizaciji objekata, koji će omogućiti naknadno izdavanje građevinskih i upotrebnih dozvola za objekte koji su do 01.11.2013. godine, odnosno do dana stupanja na snagu navedenog Zakona, bespravno izgrađeni, uz plaćanje naknade za uređivanje građevinskog zemljišta lokalnim samoupravama.

Najvažnije izmene i dopune možete pročitati na našem sajtu – Newsletter br. 2