Skip to content Skip to footer

Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati…

VP advokatska kancelarija • jan 10, 2014

PRAVILNIK O OBJEKTIMA ZA KOJE SE NE MOŽE IZDATI GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma usvojilo je Pravilnik o objektima za koje se ne može izdati građevinska dozvola, stepenu izgrađenosti objekta i građevinskoj i upotrebnoj dozvoli u postupcima legalizacije objekata. Ovaj Pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku RS“ br. 106/2013 dana 05.12.2013. godine i stupio je na snagu dana 06.12.2013. godine.

Pravilnik je donet radi detaljnijeg regulisanja odredaba propisanih u Zakonu o legalizaciji, te su sa tim ciljem detaljno uređene sledeće oblasti:
• uslovi na osnovu kojih se utvrđuju objekti za koje se naknadno ne može izdati građevinska dozvola,
• način izrade i sadržina projekta izvedenog objekta propisan za postupak legalizacije,
• posebne vrste projekata izvedenog objekta,
• stepen izgrađenosti objekta,
• sadržina i način izdavanja građevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije.