Skip to content Skip to footer

Interaktivni panel na temu primene novog zakona…

VP advokatska kancelarija • sep 20, 2016

INTERAKTIVNI PANEL NA TEMU PRIMENE NOVOG ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBEĐENJU

Pod okriljem Regionalne privredne komore Kruševac, a uz podršku USAID’s Serbia Business Enabling Project, dana 20.10.2016. godine u Kruševcu organizovan je interaktivni panel na temu primene novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, sa akcentom na uticaj novog zakona na privredu Republike Srbije. Pored predstavnika Osnovnog suda u Kruševcu, Komore izvršitelja, Regionalne privredne komore Kruševac i Erste banke učešće na panelu u svojstvu predavača (izlagača) zauzeo je i Dejan Vuković, advokat / partner u advokatskoj kancelariji Vuković i Partneri AOD Beograd.

Bogatim iskustvom iz prakse u oblasti izvršenja i obezbeđenja, Dejan Vuković je doprineo interaktivnosti i dinamičnosti održanog panela, a kroz otvorenu diskusiju sa drugim panelistima i prisutnim učesnicima ukazano je na najvažnije prednosti, ali i nedostatke koje je doneo novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

U želji da se doprinese podizanju svesti u pogledu primene novog zakona, i generalno uticaju na privredu Republike Srbije, advokatska kancelarija Vuković i Partneri će i ubuduće uzimati učešće na ovakvim javnim raspravama, koje vidi kao veoma korisne i značajne za unapređenje sistema izvršenja i obezbeđenja, što predstavlja ključan korak ka pravnoj sigurnosti i osnov za rast i razvoj ekonomije.