Skip to content Skip to footer

Predstavljeno Naled-ovo 12. Izdanje sive knjige

VP advokatska kancelarija • feb 11, 2020

PREDSTAVLJENO NALED-OVO 12. IZDANJE SIVE KNJIGE

Na XII godišnjoj konferenciji o ekonomskim reformama, NALED je predstavio dvanaesto izdanje Sive knjige, koja sadrži 100 preporuka ministarstvima, lokalnim samoupravama i drugim resornim institucijama za smanjenje birokratskih prepreka poslovanju u Srbiji.

U kreiranju preporuka koje se nalaze u 12. izdanju Sive knjige, u ulozi kontributora bila je i advokatska kancelarija Vuković i partneri, a na samom projektu angažovani su bili Predrag Miladinović, partner i menadžer sektora za Bankarstvo i finansije, zatim stariji advokat Višnja Mandić, kao i advokati Jelisaveta Janjić i Aleksandra Draganić.

„Kroz rad sa klijentima prepoznali smo probleme sa kojima se susreću u poslovanju u Republici Srbiji i kroz preporuke u Sivoj knjizi dali smo neke od predloga rešenja u oblastima reformi deviznog poslovanja, digitalizaciji sudskih postupaka, reformi u oblasti zaštite korisnika finansijskih usluga i reformi stečajnog postupka,“ rekao je Predrag Miladinović, partner.

Prethodna 2019. godina bila je reformski uspešna godina imajući u vidu podatak da je realizovano 17 preporuka Sive knjige, što je najbolji rezultat u poslednjih pet godina i 40% više u odnosu na prethodno izdanje.