Skip to content Skip to footer

Održana sednica Saveza za imovinu i urbanizam

VP advokatska kancelarija • mar 10, 2020

ODRŽANA SEDNICA SAVEZA ZA IMOVINU I URBANIZAM

Prva sednica NALED-ovog Saveza za imovinu i urbanizam, u 2020. godini, čiji je potpredsednik Dejan Vuković, osnivač i vodeći partner advokatske kancelarije Vuković i partneri, održana je u četvrtak, 5. marta, a domaćin sednice bila je Javnobeležnička komora Srbije.

Savez je ovom prilikom ugostio pomoćnika ministra Đorđa Milića, koji je članovima predstavio najvažnije aktivnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i poslednje izmene zakona koji regulišu konverziju uz naknadu, upis u katastar, planiranje i izgradnju. Članovima je takođe predstavljen i kvartalni izveštaj o radu Saveza u 2020. godini, kao i aktivnosti Saveza u radu resornih radnih grupa čiji je član, na unapređenju pozicije Srbije na Doing business listi Svetske banke (okrugli stolovi sa kontributorima, priprema Akcionog plana za ulazak u top 10 država, konferencijski razgovorom sa timom Svetske banke), kao i rezultati statistike za izdavanje građevinskih dozvola u 2019. godini.

Članovi su na sednici istakli probleme sa kojima se susreću u poslovanju i gde im je potrebna podrška Saveza – nerazumevanje softvera CEOP, nedostatak kadrovskih kapaciteta u JLS, zastarelost propisa koji reguliše kulturna dobra, prekoračenje rokova za upis u katastar ako je upis iniciran po zahtevu stranke, neprimenjivanje odredbi o spajanju predmeta kod upisa u katastar, nedostavljanje građevinskih dozvola od strane JLS kroz servisnu magistralu, potreba za uvođenjem eProstora kako bi se zajednički čitali planovi, rešavanje pitanja infrastrukture kod tendencije širenja gradova, rešavanje pitanje “uspavane imovine” koju koriste udruženja građana, itd.

Svi članovi NALED-ovog Saveza za imovinu, usmeriće napore i svojim stručnim aktivnostima raditi na rešavanju konstatovanih problema.

Sednici su prisustvovali pored pomoćnika ministra Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Đorđa Milića, predstavnici ERSTE banke, AIK banke, Luke Beograd, grada Sombora, opštine Mionica, advokatske kancelarije Vuković i partneri, na čelu sa Predragom Miladinovićem, partnerom i menadžerom sektora za bankarstvo i finansije, Philip Morrisa, Kancelarije javnih izvršitelja, Neoplante, EOS Matrix-a, Kappa star groupe, Eko star paka i grada Pančeva.

Savez za imovinu i urbanizam, kao stručno radno telo NALED-a, osnovan je krajem maja 2018. od strane 17 članica NALED-a, a danas broji 37 članova iz različitih sektora. Savez se bavi različitim imovinsko-pravnim pitanjima, a sve u cilju poboljšavanja poslovnog okruženja, kao i unapređenja pozicije Srbije na Doing Business listi Svetske banke, u čijem radu članovi Saveza aktivno učestvuju. Advokatska kancelarija Vuković i partneri, kao članica čiji je vodeći partner upravo potpredsednik Saveza, težiće da svojim aktivnostima doprinese cilju I razlogu njegovog osnivanja.