Skip to content Skip to footer

VP učestvovao na konferenciji „Pravo i mediji“

VP advokatska kancelarija • mar 13, 2020

ADVOKATSKA KANCELARIJA VUKOVIĆ I PARTNERI UČESTVOVALA NA KONFERENCIJI „PRAVO I MEDIJI“

Na nedavno održanoj konferenciji “Pravo i mediji”, 05/06. Marta 2020. godine, organizovanoj od strane Studentske organizacije za međunarodnu saradnju (SAMS), Advokatska kancelarija Vuković i partneri preuzela je jednu od vodećih uloga. Kao predavači na ovoj konferenciji učestvovali su upravo članovi našeg pravnog tima, koji su mladim kolegama predstavili dve povezane teme – Akvizicija kompanija koju je učesnicima konferencije predstavio Srđan Gligo, partner i menadžer odeljenja Privredno pravo, dok su temu Akvizicija aseta – Primer bankarskog NPL portfolija predstavili Predrag Miladinović, partner i menadžer odeljenja Bankarstvo i finansije i Jelisaveta Janić, advokat u odeljenju Bankarstvo i finansije.

Učesnici Konferencije su od naših predavača saznali osnove i moderne tendencije ovih pravnih oblasti, sa naglaskom na advokatski pristup i metodologiju rada, iz čega su naše mlade kolege mogle da steknu uvid u to kako izgleda radni dan advokata koji zastupa klijenta u procesu akvizicije.

Tim Advokatske kancelarije Vuković i partneri ponosan je i zahvalan SAMS-u što smo dobili priliku da budemo deo ovakvog projekta koji pokriva širok spektar tema koji su za mlade kolege od velikog značaja. Pored korisnog sadržaja tokom predavanja, prisutni su mogli po završetku da nastave diskusiju u neformalnijem okruženju kao i da zamole naše predavače za dodatno pojašnjenje u vezi sa obrađenim temama.

Još jednom se zahvaljujemo SAMS-u na ukazanom poverenju i prilici da budemo deo takve organizacije.