Skip to content Skip to footer

Organizacija rada VP tokom vandrednog stanja

VP advokatska kancelarija • mar 23, 2020

OBAVEŠTENJE O ORGANIZACIJI RADA ADVOKATSKE KANCELARIJE VUKOVIĆ I PARTNERI TOKOM TRAJANJA VANREDNOG STANJA

Poštovani klijenti i kolege,

Obraćamo vam se povodom vanrednog stanja proglašenog na teritoriji Republike Srbije, izazvanog epidemijom “koronavirusa”. S obzirom da je uvedeno vanredno stanje, obaveštavamo vas da smo uvažili i prihvatili predložene mere prevencije nadležnih zdravstvenih institucija, poštujući prava i bezbednosti zaposlenih, a i podigli svest o novonastaloj situaciji na najviši nivo po pitanju mera opšte prevencije, prevencije po pitanju poslovnih susreta , kao i preporuka uopšte. Kako bismo bili odgovorni prema sebi i drugima, osigurali zdravlje i sigurnost, izbegli fizičke kontakte, ali i sledili preporuke stručnjaka, trudeći se da što je više moguće održimo kontinuitet poslovanja i visok kvalitet naših usluga, preduzeli smo sledeće mere:

– Omogućili smo najvećem delu tima VP rad na daljinu do daljnjeg, a za mali broj onih čiji posao zahteva rad u kancelariji, biće organizovan rad u odgovarajućim smenama, uz zaštitnu opremu, kao i pojačane higijenske mere u objektu;
– Dali smo prednost komunikaciji putem elektronske pošte, konferencijksih poziva, kao i drugih elektronskih platformi za komunikaciju koje inače redovno koristimo;
– Uputili smo zaposlene da u što većoj meri primene tehnologiju u pogledu unutrašnjih i eksternih virtuelnih sastanaka;
– Obezbedili smo sva propisana zaštitna sredstva za kolege koje moraju pristupiti na zakazana ročišta ili druge službene radnje koje ne trpe odlaganje za vreme trajanja vanrednog stanja.

Zarad efikasnije organizacije i ažurnosti i što bržeg i potpunijeg odgovora na sva vaša pitanja, najljubaznije vas molimo da sve upite i informacije upućujete neposredno svojoj uobičajnoj kontakt osobi iz našeg tima, ili na e-mail adresu info@vp.rs.

Sve usvojene mere imaju za cilj da uz saradnju svih nas i najveću moguću disciplinu očuvaju zdravlje svih građana, kao i da iz ove bitke svi zajedno izađemo kao pobednici. Za VP tim u trenutnoj situaciciji prioriteti su zdravlje i sigurnost, kao i neprekidno pružanje usluga našim klijentima jednakog kvaliteta kao i do sada.

Najlepše vam se zahvaljujemo na razumevanju i saradnji,
Tim advokatske kancelarije Vuković i partneri aod Beograd