Skip to content Skip to footer

Sednica skupštine Naledovog Saveza za imovinu i …

VP advokatska kancelarija • jun 19, 2020

SEDNICA SKUPŠTINE NALEDOVOG SAVEZA ZA IMOVINU I URBANIZAM

Dana 16.06.2020. godine održana je sednica skupštine Saveza za imovinu i urbanizam, organizacionog dela NALEDa. Sednici su prisustvovali Dejan Vuković, rukovodeći partner u advokatskoj kancelariji Vuković i partneri i potpredsednik Saveza, kao i Predrag Miladinović, menadžer sektora Bankarstvo i finansije.

Gost na sednici bila je Jelena Deretić, pomoćnica ministra pravde, koja je predstavila niz aktivnosti koje će omogućiti automatizaciju rada sudova i lakše praćenje sudskih predmeta u periodu od 2020. do 2023. godine.

Pored razgovora o planovima za uvođenje elektronskih servisa u pravosuđe, na sednici se razgovaralo i o drugim aktuelnim temama koje su značajne za privredu i građane.

U okviru grupe Tema povezanih sa krizom izazvanom COVID-19, razgovaralo se o predlogu od 20 mera za podršku građevinskoj industriji i sektorima infrastrukture i transporta, radu kontakt centra za građane i privredu koji su tokom epidemije mogli da prijave neregularnosti na tržištu izazvane pre svega podizanjem cena lekova, osnovnih životnih namirnica i medicinske i zaštitne opreme, kao i poreskom tretmanu donacija učinjenih od strane kompanija za vreme trajanja COVID-19 krize.

Diskusija iz oblasti nekretnina i građevinarstva vođena je povodom novog Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem i Uredbe o lokacijskim uslovima, Projektu Uvođenja Jednošalterskog sistema za upis nepokretnosti u Srbiji – Fazi 2 koji se sprovodi uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Prezentovani su i rezultati analize o rodnoj ravnopravnosti kojom je utvrđeno da se broj nepokretnosti koje su u vlasništvu žena povećao u odnosu na 2018. godinu i da su žene trenutno vlasnice 13.95% nepokretnosti. Posebna pažnja je posvećena aktuelnim problemima sa neažurnošću podataka Republičkog geodetskog zavoda u slučajevima provera koje se vrše od strane javnih beležnika i preko e-šaltera, kao i problemu nerešavanja starijih predmeta.

Savez za imovinu i urbanizam, kao stručno radno telo NALED-a, osnovan je krajem maja 2018. od strane 17 članica NALED-a, a danas broji 37 članova iz različitih sektora. Savez se bavi imovinsko-pravnim pitanjima, koja obuhvataju različitu tematiku koja uključuje pitanja: komasacije, stečaja, izvršnog i parničnog postupka, javne nabavke, založnog prava na pokretnim i nepokretnim stvarima, devizno poslovanje, konverziju prava na zemljištu, pitanja u vezi planiranja i izgradnje, upisa prava u katastar nepokretnosti i vodova, kao i druge srodne teme, a sve u cilju poboljšanja poslovnog okruženja, kao i unapređenja pozicije Srbije na Doing Business listi Svetske banke, u čijem radu članovi Saveza aktivno učestvuju.