Skip to content Skip to footer

VP tim savetovao klijenta u akviziciji portfolija – PepsiCo Grupa

VP advokatska kancelarija • jan 14, 2021

VP tim  savetovao klijenta u akviziciji portfolija problematičnih potraživanja od PepsiCo Grupe u Srbiji i Bosni i Hercegovini

Tim advokatske kancelarije Vuković i partneri savetovao je klijenta, kompaniju ODM Collections u transakciji kupovine portfolija problematičnih potraživanja od članica PepsiCo Grupe u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Advokatska kancelarija Vuković i partneri savetovala je klijenta u postupku pravne analize portfolija, pripreme kupoprodajnog ugovora i povezanim pravnim postupcima.

Pravni tim naše kancelarije predvodili su advokati Predrag Miladinović i Jelisaveta Janić.

Advokatska kancelarija Vuković i partneri će i u narednom periodu nastaviti da zastupa ODM Collections, i njegove članice u transakcijama u Srbiji i regionu.