Skip to content Skip to footer

VP učesnik seminara na temu Naplate potraživanja…

Milica Mišić i Andrea Bačanek • nov 02, 2021

VP učesnik seminara na temu Naplate potraživanja održanog u Vranju

Dana 22. 10. 2021. godine u Vranju, održan je seminar na temu Naplate potraživanja, faktoringa i pristupa bankarskom finansiranju u kojem je uzela učešće advokatska kancelarija Vuković i Partneri. Na ovu temu govorili su Nataša Mihajlović, javni izvršitelj, Marin Gligo, direktor kompanije ODM Collections, Dejan Vuković, osnivač i managing partner advokatske kancelarije Vuković i partneri, kao i Sandra Rodić, direktor tima za pristup izvorima finansija u okviru USAID-ovog projekta ekonomske saradnje.

Na održanom seminaru Marin Gligo je približio rad kompanije ODM Collections, specijalizovanoj za profesionalno upravljanje potraživanjima, pružanjem usluga naplate i otkupa potraživanja, kao i sa konceptom „one stop shop“ koji klijentima obezbeđuje celokupnu uslugu naplate potraživanja na jednom mestu. Istakao je prednosti modela otkupa potraživanja, od kojih su neke: trenutna gotovina na raspolaganju, ušteda vremena i resursa i rasterećenje poreskog bilansa.

S druge strane, Dejan Vuković je govorio detaljnije o servisiranju potraživanja i njegovim prednostima. Ukazao je na specifičnosti u naplati potraživanja u doba pandemije COVID-19, kao i njenim negativnim uticajima na sposobnost kompanija da izmiruju svoje redovne obaveze. Naveo još i da je naplatu potraživanja dodatno otežao prestanak rada, odnosno smanjeni kapacitet rada državnih i nedržavnih organa, pre svega ključnih organa koji učestvuju u postupku naplate –  suda i javnih izvršitelja.

Sandra Rodić prezentovala je faktoring kao instrument za podizanje likvidnosti kompanije, glavne prednosti njegovog korišćenja i platforme finspot.

Na seminaru se govorilo još i o post COVID tendencijama i izazovima u pogledu upravljanja kreditnim rizikom, smernicama sa kojima je Evropska centralna banka povodom toga izašla pred banke, kao i o regulatornom okviru postupka naplate potraživanja.

Bilo je zadovoljstvo učestvovati i doprineti boljoj regulativi i razumevanju postupka upravljanja potraživanjima, kao i ukazati na savremene izazove i mogućnosti u pogledu naplate potraživanja u doba pandemije COVID-19.