Skip to content Skip to footer

Andrea Bačanek

Andrea Bačanek

Advokatski pripravnik
 
 

Andrea je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine, pravosudno – upravni smer. Timu VP advokatske kancelarije pridružila se u oktobru 2021. godine.