Skip to content Skip to footer

VP tim savetovao klijenta u akviziciji portfolija – Evropskog investitor u problematične asete

Andrea Bačanek • dec 02, 2022

VP tim savetovao klijenta u akviziciji portfolija problematičnih potraživanja od vodećeg evropskog investitora u problematične asete

Tim VP advokatske kancelarije savetovao je klijenta, kompaniju ODM Asset doo Podgorica u transakciji kupovine NPL portfolija nominalne vrednosti veće od 3 miliona evra.

VP tim savetovao je klijenta u postupku pravne analize portfolija, pripreme kupoprodajnog ugovora i povezanim pravnim postupcima u pogledu prenosa kolaterala na novog poverioca.

Pravni tim naše kancelarije činili su advokati Predrag Miladinović, Miloš Marinković, Milica Mišić i Vasilisa Pejović.

VP advokatska kancelarija  će i u narednom periodu nastaviti da zastupa ODM Asset doo Podgorica u transakcijama na tržištu Crne Gore.

Ovo je prva transakcija na sekundarnom tržištu u Crnoj Gori. Naša kancelarija je ponosna što ima priliku da aktivno učestvuje u ponovnom pokretanju crnogorskog tržišta nakon izmena propisa 2018. godine u ovoj oblasti.