Skip to content Skip to footer

VP savetovao klijenta u procesu pribavljanja dozvole…

Andrea Bačanek • jul 28, 2022

VP savetovao klijenta u procesu pribavljanja dozvole za rad društva za otkup potraživanja pred Centralnom bankom Crne Gore

Tim advokatske kancelarije Vuković i Partneri savetovao je kompaniju ODM Collections, regionalnog investitora u problematične asete, u postupku pribavljanja odobrenja Centralne banke Crne Gore za osnivanje društva za otkup potraživanja u skladu sa odredbama Zakona o finansijskom lizingu, faktoringu, otkupu potraživanja, mikrokreditiranju i kreditno-garantnim poslovima („Službeni list Crne Gore“, br. 73/17 od 03.11.2017, 44/20 od 14.05.2020).

ODM Asset doo Podgorica će na osnovu saglasnosti Centralne banke Crne Gore otpočeti svoju delatnost kao društvo za otkup potraživanja sa ambicijom da veoma brzo postane vodeća kompanija u ovoj oblasti na lokalnom tržištu.

Naš tim je pružio klijentu potpuni „outsource“ usluge, čime je praktično ceo proces pripreme izuzetno zahtevnog seta dokumentacije iz oblasti poslovanja finansijskih institucija, korporativnog i statusnog domena, radnopravnog domena i drugih povezanih oblasti, poveren našem timu.

VP tim na projektu su činili stariji advokat Marijana Biševac, advokat Igor Joksović i advokatski pripravnik Andrea Bačanek, kao i advokat Vasilisa Pejović. Tim je predvodila Jelisaveta Janić, stariji advokat. Podršku na projektu na pitanjima iz bolasti finansija je pružila Branka Damnjanović iz kompanije BND Consulting.

Advokatska kancelarija Vuković i Partneri će i u narednom periodu nastaviti da savetuje kompaniju ODM Collections u njenim aktivnostima u Srbiji i regionu.