Skip to content Skip to footer

VP gostujući predavač pravnog fakulteta Univerziteta Union

Predrag Stojanovski • nov 18, 2021

VP gostujući predavač pravnog fakulteta Univerziteta Union

Advokatska kancelarija Vuković i partneri je dana 08.11.2021. bila gost na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, gde je održano predavanje na temu „Državinske tužbe“. Glavni predavači bili su advokat Predrag Stojanovski, ispred advokatske kancelarije Vuković i partneri, i docent na Pravnom fakultetu Univerziteta Union na predmetu svojinsko pravo – Doc. dr. Aleksa Radonjić.

Državinske tužbe kojima se pokreće spor zbog smetanja državine (pored samopomoći) predstavljaju jedan od oblika zaštite državine, iz kog razloga predstavljaju izuzetno bitnu temu. Prepoznata je naročita potreba da se upravo studentima pravnog fakulteta, kao budućim pravnicima, obezbede sveobuhvatna znanja iz ove oblasti, i to kako teorijska tako i praktična – iz ugla advokature kao profesije koja se svakodnevno bavi predmetnom oblasti u praksi.

Na predavanju se govorilo o opštim pitanjima državinske zaštite, ali i o posebnim vrstama državinskih tužbi, rešenjima Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa vezanim za državinu uopšte kao i o posebnim pravilima ZPP-a za postupak zbog smetanja državine.

Studenti su imali priliku da predavačima postavljaju pitanja i da diskutuju o navedenoj temi. Advokatska kancelarija Vuković i partneri je sa zadovoljstvom uzela učešće na ovom predavanju i raduje se budućoj saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta Union.