Skip to content Skip to footer

Zeleno finansiranje i ESG rizik: Potreba za regulacijom

Danica Janković • mar 23, 2023

Zeleno finansiranje i ESG rizik: Potreba za regulacijom

Gotovo je nemoguće zamisliti postizanje ciljeva smanjenja klimatskih promena, poboljšanja energetske efikasnost, ili sprečavanja zagađenja, bez omogućavanja pristupa zelenom finansiranju koje je efikasno, transparentno i regulisano. U želji da približimo ovu oblast svima koje ona interesuje, kao i da analiziramo uočene probleme i prepreke u zelenom finansiranju, predstavljamo tekst “Zeleno finansiranje i ESG rizik: Potreba za regulacijom“.