Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija savetovala klijenta – kompaniju iz LynxCap grupacije

 Kristina Jovanović • mar 27, 2023

VP advokatska kancelarija savetovala klijenta – kompaniju iz LynxCap grupacije

VP advokatska kancelarija savetovala klijenta – kompaniju iz LynxCap grupacije

Tim VP advokatske kancelarije pružio je asistenciju i pomoć u vidu stručnog savetovanja klijenta, kompanije iz LynxCap grupacije, povodom transakcije koja je obuhvatala prodaju portfolija problematičnih potraživanja nominalne vrednosti veće od 30 miliona evra, kao i kupovine velikog broja nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i Hrvatske, čija tržišna vrednost prevazilazi iznos od 22 miliona evra.

VP tim pružao je pomoć i savetovao je klijente:

  • povodom transakcije problematičnih potraživanja, i to u postupku pregovora, pravne analize portfolija, isticanja ključnih pravnih pitanja, potencijalne strategije rešavanja pravnih problema sa posebnim osvrtom na vremenski okvir i efikasnost, pribavljanja neophodne dokumentacije, evaluacije sudskih postupaka kao i procene njihovog uspeha, pripreme kupoprodajnog ugovora kao i povezanih pravnih poslova u pogledu prenosa kolaterala na novog poverioca;
  • povodom postupka kupovine nepokretnosti, i to u pogledu isticanja ključnih pravnih pitanja, signaliziranja postojećih pravnih problema i mogućnosti njihovog rešavanja uz izlaganje potencijalnih strategija, pružanje asistencije povodom vršenja procena vrednosti nepokretnosti, pribavljanja sve neophodne dokumentacije, a pre svega mišljenja Ministarstva trgovine i Ministarstva pravde u vezi mogućnosti sticanja imovinskih prava na nepokretnostima od strane stranih pravnih lica, sačinjavanja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, organizovanja i praćenja otvaranja notarskog depozita radi isplate ugovorene cene, kao i sačinjavanje i praćenje ponuda upućenih imaocima prava preče kupovine, shodno važećim zakonima u Republici Srbiji.

Pravne timove naše kancelarije predvodili su Predrag Miladinović, managing partner, Višnja Mandić i Jelisaveta Janić, partneri, kao i Aleksandra Kozić, stariji advokat. Ostatak tima činili su Jovana Pavlović, stariji advokat, Kristina Jovanović, advokat i Rastko Jovanović, advokatski pripravnik.

Ova transakcija predstavlja jedan vid uspešne saradnje sa novoosnovanom kompanijom iz LynxCap grupacije, koja se nalazi na vrhu lestvice, kada se govori o delatnostima investicionih fondova, a kolaboracija je rezultirala i nastavkom saradnje u vidu servisiranja akviziranih potraživanja za klijenta, kao i asset management-a, tačnije upravljanja stečenim nepokretnostima, usled čega će VP advokatska kancelarija i u budućnosti nastaviti da zastupa ovog klijenta u transakcijama koje će tek nastupiti, kako širom naše zemlje, tako i regiona.