Skip to content Skip to footer

Predrag Miladinović reizabran za potpredsednika…

VP advokatska kancelarija • maj 17, 2023

Predrag Miladinović reizabran za potpredsednika Asocijacije kompanija za upravljanje potraživanjima Srbije / AKUPS

Predrag Miladinović, managing partner u VP advokatskoj kancelariji reizabran je za potpredsednika Asocijacije kompanija za upravljanje potraživanjima Srbije / AKUPS.

Asocijacija kompanija za upravljanje potraživanjima Srbije / AKUPS je profesionalna asocijacija osnovana u julu 2021. godine sa prvenstvenim ciljem unapređenja profesije. Fokus asocijacije je na uvođenju i promociji poštovanja etičkih standarda i integriteta u ovoj vrsti biznisa, unapređenju zakonodavnog okvira industrije, kao i u stvaranju jedinstvenog i efikasnog tržišta za upravljanje problematičnim plasmanima.

Osnivači Asocijacije su kompanije EOS Matrix doo, B2 Holding Kapital doo, ODM Collections doo, APS doo, Svea Finance doo, Mellon Serbia doo i Progress Partners International doo.

Ovo je drugi mandat Predraga Miladinovića na poziciji potpredsednika za pravna pitanja u okviru asocijacije.