Skip to content Skip to footer

Višnja Mandić panelista na osnivačkoj konferenciji Udruženja…

Stefan Lazarević • jun 7, 2023

Višnja Mandić panelista na osnivačkoj konferenciji Udruženja za stečajno pravo

01. i 02. juna 2023. godine u prostorijama Privredne komore Srbije održana je osnivačka konferencija Udruženja za stečajno pravo.

Učesnicima se na samom početku obratio Vuk Radović, jedan od osnivača udruženja i redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji je tom prilikom govorio o poslovnim izazovima koji očekuju srpsko pravo u narednom periodu.

Višnja Mandić, naš partner – advokat, i član Udruženja za stečajno pravo, nastupila je ispred odeljenja za Stečaj i restrukturiranje u VP advokatskoj kancelariji, kao panelista u okviru zanimljive diskusije na temu ustupanja potraživanja u stečajnom postupku. Tom prilikom govorila je o analizama koje prijemnik potraživanja sprovodi prilikom ustupanja potraživanja (due diligence izveštaji), kao i na temu važenja zakona o stečaju od 2014. do 2017. godine, i posledicama ustupanja potraživanja nakon glavne deobe, ali i o brojnim drugim spornim pitanjima koje se javljaju u vezi sa ustupanjem potraživanja u stečajnom postupku.

Panel je moderirao dr Mihajlo Živković, konsultant u Vladi Republike Srbije, dok su Duška Ilić, predsednica Privrednog suda u Kraljevu i Ivan Marić, generalni sekretar Asocijacije kompanija za upravljanje potraživanjima (AKUPS), takođe učestvovali kao panelisti.

Konferenciji su prisustvovali najeminentniji stručnjaci iz oblasti stečajnog i srodnih grana prava, iz sfere nauke, pravosuđa, advokature, privrede, državnih institucija. Nakon uvodnog, revijalnog dela, bili su prezentovani radovi u vezi aktuelnih tema iz oblasti stečajnog prava da bi se nakon toga pristupilo se organizovanju okruglih stolova iz različitih tematskih oblasti, na kojima su učestvovali stečajni upravnici, sudije privrednih sudova, advokati, a sve u cilju raspravljanja o spornim praktičnim pitanjima iz oblasti stečajnog prava.