Skip to content Skip to footer

Stefan Lazarević

Stefan Lazarević

Advokatski pripravnik

 

Stefan je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih osnovnih studija upisuje master akademske studije, građansko-pravni modul, imovinsko-pravni podmodul. VP timu pridružio se u decembru 2022. godine.