Skip to content Skip to footer

VP advokatska kancelarija učesnik XXXI susreta…

VP advokatska kancelarija • jun 9, 2023

  VP advokatska kancelarija učesnik XXXI susreta Udruženja pravnika u privredi

U okviru XXXI susreta Udruženja pravnika u privredi, advokat Jelena Plamenac predstavila je naučni rad, napisan u koautorstvu sa prof. Dr Urošem Novakovićem, profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, na temu: „Sporazum o deobi zajedničke imovine i ugovor o podeli zajedničke imovine – zaštita poverilaca i(li) sloboda raspolaganja supružnika“.

Rad je nastao kao rezultat težnje da se sa naučne strane obrade neusklađenosti i nedorečenosti koje su kroz rad u praksi uočene na polju zajedničke svojine supružnika i vanbračnih partnera i njihovog odnosa sa poveriocima, te kao takav ukazuje na potrebu daljeg istraživanja te problematike i potencijalnog donošenja novih zakonskih rešenja.

Celokupan tekst naučnog rada objavljen je u 62. broju časopisa Pravo i privreda.