Skip to content Skip to footer

eArhiv – Novi servis Republičkog geodetskog zavoda

Ivona Štus • jun 26, 2023

eArhiv – Novi servis Republičkog geodetskog zavoda

Republički geodetski zavod omogućio je korišćenje novog testnog servisa „eArhiv“, nove aplikacije koja omogućava svim građanima Srbije, fizičkim i pravnim licima uključujući advokate, javne beležnike, posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti i druge profesionalne korisnike katastra, da jednim klikom, bez naplate ikakve naknade, izvrše uvid i pristupe dokumentima iz baze podataka Digitalnog arhiva RGZ-a u bilo kom trenutku, 24/7, 365 dana u godini.

Cilj je da preko ovog servisa, javni beležnici, advokati i posrednici u prometu i zakupu nekretnina imaju kompletan uvid u istorijat i pravni kontinuitet vlasništva nad nepokretnostima. Ovim potezom katastra je znatno ubrzan postupak i kada aplikacija proradi u celosti, sa svim unetim
podacima, neće više biti potrebe da se građani upućuju na katastar, pošto će svi potrebni podaci biti dostupni kod notara, advokata i drugih profesionalnih korisnika katastra.

Važno je naglasiti da će ovaj pristup omogućiti advokatima efikasnije obavljanje poslova što će doprineti očuvanju pravne sigurnosti na tržištu nepokretnosti.

eArhiv omogućava komfornije i delotvornije pristupanje arhivskim podacima, jer pruža korisnicima uvid, pregled i poručivanje skeniranih arhivskih dokumenata iz centralne baze Republičkog geodetskog zavoda, bez procedure i podnošenja zahteva katastru.

Trenutno je operativna prav faza u kojoj su dostupni podaci iz zemljišno-knjižnih uložaka i zemljišnih knjiga/glavnih knjiga. U narednoj fazi, planirano je da RGZ proširi svoju ponudu i omogući pristup i drugim tipovima arhivske dokumentacije, uključujući zbirke isprava, arhivske planove i druge
vrste dokumenata.

Osim digitalnog pristupa, jedna od prednosti novog sistema je mogućnost preuzimanja svih poručenih dokumenata overenih sertifikovanim digitalnim pečatom i elektronsko plaćanje što doprinosi efikasnosti, pravnoj sigurnosti i eliminisanju rizika od grešaka.

Servisu eArhiv, kao i drugim javno dostupnim i besplatnim servisima RGZ-a, građani mogu da pristupe preko veb sajta Republičkog geodetskog zavoda, preko linka: https://arhiv.rgz.gov.rs/